Jamske peći

Jamske peći bez ili sa cirkulacijom zraka su namjenjene za profesionalnu toplinsku obradu gdje je zahtijev optimalna temperaturna ujednačenost.
Peći se upotrebljavaju za procese toplinske obrade kao što su stabilizacija, žarenje, umjetno starenje, meko žarenje, te za procese s upuhivanjem plinova kao što su cementacija, plinsko nitriranje i nitrokarboniranje.

 • grijanje na struju ili plin
 • za razne termotehničke procese
 • retorta brtvljena, vrata se otvaraju prema gore
 • dvostruko brtvljenje, silikonska brtva hlađena vodom
 • upuhivaje mješavina plinova prilagođene za:
 • cementaciju metala
 • nitrokarboniranje
 • nitriranje
 • strogo kontrolirani proces

Modeli PPJ1

 • maksimalna temperatura 450°C
 • komora izrađena od kotlovskog lima ili inox-a
 • cirkulacija zraka unutar komore
 • grijači su unutar komore na porculanskim cijevima
 • vrata se otvaraju prema gore ručno ili pneumatski, ovisno o veličini
 • minimalna greška temperature unutar komore
 • velika energetska učinkovitnost, mali gubitak topline
 • prekotemperaturna zaštita

Modeli PPJ2

 • maksimalna temperatura 600°C
 • komora izrađena od kotlovskog lima ili inox-a
 • cirkulacija zraka unutar komore
 • grijači su unutar komore na porculanskim cijevima
 • vrata se otvaraju prema gore ručno ili pneumatski, ovisno o veličini
 • minimalna greška temperature unutar komore
 • velika energetska učinkovitnost, mali gubitak topline
 • prekotemperaturna zaštita

Modeli PPJ3 sa integriranom retortom

 • maksimalna temperatura 1150°C
 • komora sazidana od magnezitnih opeka u kojima su nosači grijačih ploća
 • grijanje sa svih strana, kod večih peći i na podu
 • mogućnost ugradnje sistema za upuhivanje inertnih plinova
 • vrata se otvaraju prema gore ručno ili pneumatski, ovisno o veličini
 • mogućnost ugradnje retorte od vatrootpornog lima (AISI 314)