Vagonske peći

Vagonske peći za žarenje ili odžarivanje velikih komada, zavarenih konstrukcija ili odljevaka na temperaturama od 500°C do 1100°C. Vagon se šaržira van peći.
Kod dizajna s elektrohidrauličkim ili pneumatskim vratima koja se otvaraju prema gore moguće je otvaranje vruće peći kako bi se komadi izvadili radi kaljenja ili hlađenja.
Kod takvog sistema moguća je i izvedba s više vagona što skračuje vrijeme zagrijavanja ili hlađenja slijedeće šarže.

 

VAGONSKE PEĆI OD 600°C DO 1200 °C

Za žarenje i kaljenje velikih dijelova, na primjer, teških lijevanih dijelova ili alatnog čelika, na temperaturama između 800 ° C i 1100 ° C

 • šaržiranje izvan peći
 • Šarža do 50 tona
 • Tmax 600 °C, 900 °C i 1180 °C
 • dvostruke stijenke kućišta s ventilacijom osigurava nisku temperaturu plašta
 • trostrano ili četverostrano grijanje na bočnim zidovima i kolicima osigurava optimalnu ujednačenost temperature
 • grijači u utorima ili na nosivim porculanskim cijevima
 • grijanje na podu kolica, grijači zaštićeni pločama, ojačanja za šaršu na podu
 • višeslojna izolacija se sastoji od laganih vatrostalnih cigli i posebnog bloka sekundarne izolacije
 • samonosiva, izdržljiva stropna konstrukcija
 • kolica s vođenim kotačima po tračnicama za jednostavno i precizno povlačenje teških tereta
 • izolacija od lakih keramičkih vlakana za zahtjeve za kratko grijanje

Dodatne mogućnosti:

 • PLC kontroler, bilježenje i spremanje podataka
 • reguliran ili nereguliran sustav hlađenja s kontroliranim ventilatorom hlađenja i motoriziranim ispušnim klapnama
 • višezonska kontrola temperature

Kod naručivanja mogućnost odabira dimenzija, snage i vrste grijanja (električno grijanje, plinski plamenici, indirektno plinsko grijanje), krilna vrata, elektrohidraulična ili pneumatska vrata s vođenjem, dizajn detalja prema željama i potrebama kupaca.

 

VAGONSKE PEĆI DO 1500 °C

Za spaljivanje i sinteriranja tehničkih keramika na temperaturama između 800 °C i 1500 °C

 • Tmax 1500 ° C
 • visoka kvaliteta grijača izrađenih od molibden disilicija
 • komora peći obložena prvoklasnim, izdržljivim izolacionim materijalom
 • dvostruka stijenka kućišta s dodatnom ventilacijom osigurava nisku temperaturu plašta
 • peći veličine do 2000 litara
 • samonosiva, izdržljiva stropna konstrukcija
 • kolica s kotačima i vodilicama po tračnicama za jednostavno i precizno povlačenje teških tereta
 • dizajn koji štedi prostor s integriranim vrata s kolicima
 • podesiv ulaz zraka
 • izlaz zraka na stropu ili stražnjem zidu
 • termoelement Tip S
 • tiristorski prijenos snage

Dodatne mogućnosti:

 • PLC kontroler, bilježenje podataka
 • priključak inertnog plina za čišćenje peći s nezapaljivim zaštitnim ili reaktivnim plinovima
 • ručno ili automatsko naplinjavanje
 • spaljivač i katalizator ispušnih plinova