Industrijska automatizacija

UPRAVLJAČKI ORMARI PEĆI

Sve vrste upravljačkih ormara za peći po narudžbi, sa ili bez spremanja podataka

Temperaturni kontroleri:

 • Eurotherm
 • Estherm
 • Mesa Elektronik
 • Novus

Električne komponente u ormarima:

 • Siemens
 • Schneider
 • Schrack
 • Iskra
 • Končar

PLC KONTROLERI I HMI PANELI

Izrada upravljačkih ormara za peći po narudžbi sa Siemens PLC i Eurotherm kontrolerima.
Upravljački ormari sa dodatnim opcijama za kontrolu nitriranja, cementacije i nitrokarboniranja kod toplinske obrade materijala.

KONTROLERI C-POTENCIJALA – EUROTHERM

 • Cirkonoksidne ili Lambda sonde
 • Kontrola Temperature
 • Kontrola C-potencijala, rosišta ili postotka kisika
 • Čišćene sondi (za vrijeme rada)
 • Dijagnostika sonde
 • Matematičke i logičke funkcije
 • Otvorena komunikacija s kontrolerom

Potpuno programabilni kontroleri pogodni za preciznu kontrolu temperature, C potencijala, rosišta i kisika u aplikacijama za toplinsku obradu.

Može se koristiti samo za kontrolu C-potencijala, kontrolu rosišta ili kisika u peći, ili kao integrirani kontroler peći gdje je bilo koja od ovih varijabli u sprezi s kontroliranom temperaturom. Dodatne značajke pružaju matematike i logičke funkcije u kombinaciji.

U kontroleru je posebno dizajnirana blok funkcija koja je sposobna prihvatiti većinu cirkonoksidnih sondi.

Standardne značajke uključuju automatsku rutinu za čišćenje sondi i dijagnostiku koja ukazuje da je sonda pri kraju i treba biti zamijenjena.

Kisikova sonda za kontrolu C-potencijala Barber-Colman

Plinski paneli i senzori

MODERNIZACIJA PEĆI

Modernizacija svih starih peći s novim kontrolnim ormarima, novom izolacijom i grijačima

Izrada novih plinskih panela za peći